Professionals en instanties

De Stichting Verantwoord Gamen biedt educatieve programma’s en ondersteuning aan ouders, opvoeders en gemeentelijke instanties om bewustzijn te creëren over de positieve en negatieve effecten van gamen en het belang van een gezonde balans tussen gamen en andere aspecten van het leven.

De Stichting Verantwoord Gamen heeft als doel het promoten van gezond en verantwoord gamen. We willen gamers, ouders, opvoeders en professionals informeren over de positieve en negatieve effecten van gamen en hoe deze effecten kunnen worden gemaximaliseerd of geminimaliseerd.

Onze stichting biedt gastlessen aan om basisschoolleerlingen (bovenbouw) bewust te maken van de impact van hun gaminggedrag op hun fysieke en mentale gezondheid, hun sociale leven en hun school- en werkprestaties. We helpen ze in het vinden van de juiste balans. Daarnaast geven we advies en ondersteuning aan ouders en opvoeders door middel van een informatiebijeenkomst. Zo kunnen zij een gezonde en veilige gameomgeving voor hun kinderen creëren.

We willen graag samenwerken met basisscholen, maatschappelijk werk en gemeentelijke instanties om ervoor te zorgen dat jongeren veilig en verantwoord kunnen gamen. Laten we samen werken aan een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van onze jeugd.