DOEL VAN DE STICHTING

“HELPT GAMERS EN DIRECTE OMGEVING, BEWUSTER EN VERANTWOORDELIJKER OM TE GAAN MET HUN GAME-GEDRAG”

Workshops

Actief aan de slag met gamers

Voorlichting

Voorlichting aan ouders, hoe om te gaan met gamen thuis.

Programma op maat

Samen bepalen we hoe we de doelgroep bereiken.

Persoonlijk advies

Deel ervaring en kennis, combineer in het gesprek.

Het unieke concept is ontstaan binnen de organisatie ECV eSports. De gebroeders Lehmann gebruiken de formule Verantwoord Gamen al sinds 2004 binnen het coachen en managen van esporters. Wanneer op het hoogste niveau wordt gespeeld is balans van lichaam en geest de doorslaggevende factor om op professioneel niveau te acteren. Het werken met de jongeren in de afgelopen decennia heeft een grote bron van kennis opgeleverd. Middels Stichting Verantwoord Gamen kan deze kennis en ervaring breed worden ingezet om de jeugd te inspireren gebalanceerd om te gaan met het game gedrag.

Ons team

Sidney Lehmann

eSports / Game specialist
De ontdekker van de formule “Verantwoord Gamen”. De opgedane kennis in de afgelopen decennia is de bron die wij gebruiken om de jeugd op de juiste manier te inspireren hoe op een correcte manier om te gaan met gamen.

Niek Diepman

Specialist Verantwoord Gamen
In 2014 schrijft Niek zijn scriptie en doet hij onderzoek naar ouderlijke bemiddeling bij games en de positieve en negatieve gevolgen van het game gedrag. Hieruit ontstaat de basis voor de wetenschappelijke onderbouwing van de Stichting Verantwoord Gamen. +31 6 12 22 42 22

Jim Lehmann

eSports / Game specialist
De basis van Verantwoord Gamen, de aanpak en methode, de manier van het coachen van gamers. Jim hanteert de formule al bij de start in 2004, de oprichting van ECV eSports.

Informatie