Ok, het is zo ver. Je hebt stap 1 en 2 doorlopen. Je hebt een open gesprek met je kinderen over gamen weten te realiseren. Naarmate van tijd zal je meer gesprekken voeren en ervaren dat er wederzijds respect rondom gamen wordt gegeneerd. Dat is het moment om met elkaar nieuwe afspraken te maken over het gamen.

Iedereen is anders en iedere game is weer anders

Iedere game, persoon of situatie is anders. Gouden regels bestaan niet, dat is een fabeltje. Stel samen regels, tijden en grenzen op.

TIPS

Wees consequent, jij bent het voorbeeld als ouder. Zorg dat jij de regels serieus neemt.

Wees helder en concreet, middels hele duidelijke regels ontstaat rust.

Hou je ook vast aan de regels en bespreek de regels wekelijks om vast te stellen of de regels nog steeds goed genoeg zijn.

Regels stel je samen op, niet eenzijdig. Zorg dat je elkaar begrijp in wat je afspreekt.

Investeer tijd in je kinderen, wees je bewust van je rol als ouder. Gamen is onderdeel van de opvoeding geworden, of we het leuk vinden of niet. Als ouder is het belangrijk om tijd te investeren om je kinderen te helpen opgroeien met gamen en social media. De uiteindelijk de rol van de ouders is om onze kinderen te begeleiden.

Wees je bewust van je invloed. Ouders hebben uiteindelijk het meeste invloed op wat kinderen doen en laten. Wees je bewust van je invloed als ouder, jij bent een rolmodel.